Stopp-ord og sikkerhet

I BDSM er det vanlig å bruke stopp-ord/sikkerhetsord, og alle parter kan bruke disse ved aktiviteter, sessions og annet samvær.

En del sadomasochistiske aktiviteter kan være potensielt farlige om man ikke tar de nødvendige forhåndsreglene. Hvis den dominante/sadisten gjør noe som er uutholdelig for den underdanige/masochisten, eller noe går alvorlig galt under leken kan det være nødvendig å stoppe raskt. Det er ofte liten vits i å rope stopp da det ofte kan være en del av leken.

Det er meget viktig å vite hva man holder på med, og det er viktig at signalene partneren sender blir tatt på alvor.

Det er mest vanlig å bruke ordene rødt, gult (noen bruker rosa) eller grønt.

Rødt betyr at at man umiddelbart skal stoppe helt. Man har da enten gått utenfor grensen eller noe man ikke er komfortabel med eller liknende.

Gult/rosa brukes for midlertidig stopp. Det kan være at man trenger å justere noe, man trenger drikke, har noe i øyet, at man ikke ønsker å øke smerteterskelen, tau er for stramme og så videre.

Grønt betyr at alt er ok, og at man kan starte.

Om den ene parten er kneblet med gag kan andre ting en ord avtales for å si ifra, f.eks. at man holder et nøkkelknippe eller annen gjenstand som man kan slippe i gulvet for å stoppe. Dette fungerer også om den kneblete skulle besvime.

Enkelte sadomachochister er i mot stoppord og at det er en selvfølge at den dominante/sadisten vet når de må stoppe, merker når noe er galt og at hvis de ikke gjør det ikke er erfarne nok til å holde på med det de gjør.

Dette er en holdning som må respekteres, men det krever at den dominante/sadisten og den underdanige/masochisten kjenner hverandre reaksjoner.

For de fleste er det derfor tryggere å bruke stopp-ord, og er en i tvil er det lov til å si nei til folk eller lek du føler deg ukomfortabel med.

Overskrides grensene man er enige om. er en BDSM-lek straffbar i henhold til gjeldene lovverk i Norge, ingen kan heller samtykke til grov eller ulovlig kroppsskade.

Tilbake til toppen


Del siden: