Parafilier, hva er det?

Parafili (fra gresk para "annerledes" og philia "kjærlighet, vennskap") er seksuelle preferanser og uttrykksformer som går på objekter, situasjoner og individer og som anses å avvike fra det "normale". Her kommer også uvanlige veier til seksuell tenning og erotisk nytelse inn, og kan inkludere fantasier og seksuelle handlinger knyttet til objekter, gjerne som ikke ellers er forbundet med seksuelle aktiviteter eller situasjoner.

Når er det unormalt? Det er et spørsmål hva man egentlig skal regne for normalt og unormalt. Mye som tidligere ble sett på som unormalt av mange mennesker, er i dag noe flere i stor grad ser på som alternative former for seksuell adferd eller samliv. Det unormale er i ethvert samfunn avhengig av hva som regnes for sosialt akseptabelt, og dette er først og fremst et moralsk spørsmål. Det er også klare regler og grenser om hva som er lov og ikke.

Seksuell orientering, som homofili, bifili, polyfili, panfili eller heteroseksualitet, og kjønnsidentitetsutfordringer, om kjønnsidentiteten samsvar med kjønnsorganene eller ikke, tilhører ikke parafiliene.

Parafilier kan variere fra forskjellige tenningsmønstre som inngår i det som regnes som vanlig menneskelige seksualitet, til mer omfattende, tidvis farlige og/eller ulovlige ritualer og situasjoner.

Mange har seksuelle preferanser som de kun bruker i fantasier, mens andre setter disse preferansene ut i livet. Andre uttrykksformer kan være farlige, skadelige eller nedverdigende og også ulovlige og straffbare for utøveren og andre.

For mange kan det å ha en parafili være knyttet til skam og skyldfølelse siden parafilien er uvanlig og kan være knyttet til tabu. Noen opplever også å bli møtt med forakt, avsky og fordømmelse.

Det har blitt mer og mer vanlig og akseptert at mennesker har forskjellige veier til tenning og erotisk nytelse, uten at noen av disse veiene i seg selv skal gjøres til veier for fordømmelse.

Parafilier har vært gjenstand for undersøkelser innen psykologi/psykiatri, men de fleste er ikke lengre definert som sykdommer i Norge.

Kilder:
https://no.wikipedia.org/wiki/Parafili
https://sml.snl.no/parafili
https://www.duoshop.no/hva-betyr-fetisjene-og-legningene/
https://www.nettavisen.no/parafili/seksualitet/ditt-sexliv/hva-er-egentlig-normalt/s/12-95-3067262


Del siden: