Forskjell på vold og BDSM

Mytene om BDSM/sadomasochisme er nesten like mange som de som ytrer dem, og bak mange av fordommene  ligger forestillinger om at BDSM er vold. For å gjøre det klart så er ikke BDSM vold.

Det finnes flere måter å utføre bondage på.

BDSM er nødvendigvis ikke så farlig og smertefullt som det ser ut til, og er omgitt av sikkerhet, avtaler og trygge rammer.

Punktene under er blant annet hentet fra Jay Wisemans bok “SM 101" og rettspsykologen Park Elliot Dietz, en av verdens ledende autoriteter på sammenhengen mellom aggresjon og sex.

1. Den kanskje største forskjellen på en voldelig sadist og en BDSM-sadist, er at førstnevnte reduserer offerets selvtillit og egenverdi. En BDSM-sadist gjør det stikk motsatte.

2. BDSM-sex har verken overgripere eller ofre og skjer ikke på noens bekostning. I motsetning til vold, er sadomasochisme en vinn-vinn-situasjon til fysisk og psykisk glede for begge parter.

3. Allerede for over 100 år siden fant psykologen Havelock Ellis ut at sadisme og masochisme er sammenfallende følelsesmessige tilstander. Masochisten vil ha smerte osv i lyst/kjærlighet, ikke som ondskap/overgrep/sinne. BDSM er ikke godt for én av partene uten at det også er godt for den andre. Felles nytelse er grunnleggende, i motsetning til vold som bare tilfredsstiller én persons behov for å kontrollere og skade.

4. BDSM-lek er ønsket og endog sterkt etterlengtet av den underkastende parten. De færreste oppsøker derimot mishandling og overgrep.

5. Som seksuell “ekstremsport" er planlegging, kommunikasjon og oppvarming viktig i BDSM for å forebygge skader. Sadistiske psykopater derimot volder sine ofre forsettlig skade, fysisk og psykisk.

6. Psykopaten har vanligvis en forhistorie med seksuelle overgrep som voldtekt og incest. BDSM-ere er som regel vanlige mennesker uten kriminelt rulleblad.

7. BDSM skjer i trygge kontrollerte former, mens overgrep er ute av kontroll.

8. BDSM-spill forhandles frem mellom likeverdige parter som blir enige om grenser og stoppord. En overgriper bestemmer alene hva som skal skje og tar ikke hensyn til offerets ønsker, behov og grenser.

9. BDSM har ansvarlige regler som partene er enige om. Et overgrepsforhold mangler avtaler og offeret er uten rettigheter.

10. I motsetning til vold, bidrar bidrar begge parter i et BDSM-forhold.

11. BDSM bygger på respekt og tillit og er alltid samtykkende. Overgrep er ufrivillig, ruinerer forhold og ødelegger all tillit.

12. Den voldelige sadisten er kald og ufølsom under torturen, mens BDSM-sadisten bruker kommunikasjon og innlevelse for å finne ut hva som tenner slaven.

13. Et BDSM-forhold kan innebære kjærlighet, personlig vekst og en sterk grad av intimitet. Voldsofre opplever derimot angst, skyld og avmakt.

14. Mange BDSM-ere bytter roller i løpet av samspillet, fra gang til gang, eller som en personlig utvikling over tid. I et overgrepsforhold er rollene som regel statiske.

15. BDSM praktiseres ofte med støtte fra, kjennskap til, og i nærvær av venner og sm-miljø. Mishandling krever derimot isolasjon og hemmeligholdelse.

16. I BDSM respekterer den dominerende partnerens grenser. I den grad de tøyes, er det en ønsket handling fra begge parters side. En overgriper krenker derimot menneskets integritet ved å invadere personlige grenser.

17. Ved hjelp av et stoppord, kan slaven umiddelbart stoppe leken av hvilken som helst grunn, fysisk eller følelsesmessig. Et voldsoffer har ingen slik mulighet til å stoppe en overgriper.

18. Et BDSM-rollespill avsluttes gjerne med felles kos og evaluering av det som har skjedd (etterspill). De færreste har neppe hørt om at voldsoffer og overgriper har felles etter-evaluering der de deler sine felles opplevelser.

19. Etter BDSM-lek føler sm-slaven ofte takknemlighet overfor den dominante. Et voldsoffer føler ingen takknemlighet.

20. BDSM-ere føler ikke at de i kraft av sitt kjønn, inntekt eller andre ytre faktorer, har noen iboende rett til å kontrollere sin partner. Det gjør ofte overgripere.

21. Mye tyder på at BDSM, liksom annen frivillig sex, frigjør energigivende endorfiner, har en helsefremmende effekt og forebygger vold.

BDSM og selvskading
BDSM går man til med sine gleder, selvskading går man til med sine sorger.

Kilde:
https://revisef65.org/2006/07/03/forskjellen-pa-BDSM-og-vold/


Del siden: