Disiplin

Disiplin handler om styring, kontroll, belønning og eventuell avstraffelse for ulike handlinger. Det er også viktig med oppdragelse, grensesetting og irettesettelse. Fokuset er gjerne enten på den fysiske eller psykiske siden, eller som en blanding av begge.

Akkurat som ved underkastelse og dominans kan disiplin appellere til følelsen av å være styrt eller styre. Dette kan også innebære å gi slipp på ansvar og vise fullstendig tillit, eller å få ha ansvar og kontroll over et annet menneske.

For noen kan maktutveksling være sentralt for tenning, dette kan f.eks. dreie seg om å gi, eller bli gitt kommandoer, følge regler eller fysisk frihetsberøvelse i form av binding eller bondage.

Ofte setter den dominante regler som den underdanige forventes å følge eller adlyde. Ved brudd på disse eller forventet oppførsel, er det gjerne avtalt straff eller at den dominante da gir streker i en bok (eller liknende) som igjen kan omsettes i straff.

Reglene er gjerne til for at den underdanige ("subben") vet hvordan de skal oppføre seg slik at den dominerende ikke blir misfornøyd. Regler er ofte også til for at den underdanige skal være klar over sin underlegne status, eller for å trene en nybegynner-sub.  Når slike regler brytes følger det gjerne en straff som middel for disiplin. Straffen i seg selv kan være fysisk eller psykologisk eller en kombinasjon av begge deler.

Målet med disiplin er å lære den underdanige / subben hvordan de skal oppføre seg, samt konsekvensene som kan oppstå som et resultat av å bryte reglene ved for f.eks. oppførsel. Ved å gjennomgå straff for å bryte de fastsatte reglene, lærer de seg selvbeherskelse og blir bedre underdannige. Straffen er generelt knyttet til bruddet, og er generelt proporsjonal med alvorlighetsgraden og hyppigheten av feilen/bruddet. For eksempel kan en straff for å snakke uten lov for eksempel være å bli gagget eller kneblet, nektet godteri, brus og så videre. På samme måte kan straffen for en naken mannlig sub som får ereksjon, til tross for at han ikke er tillatt, være et kyskhetsbur.

Den underdanige kan også få muligheten til å velge en straff. For eksempel, for en mindre fei, kan straffen være å enten bli slått med noe på baken eller fiking på kinnene, mens for en større feil kan valget være noe helt annet.

Straffer utført på BDSM-underdanige, til og med tøffe som involverer alvorlig smerte, bør ikke forveksles med sadomasochisme. S&M innebærer å gi smerte / tortur til en "sub" for glede av "sub" og / eller "dom". I motsetning til dette er straffer for disiplinering som svar på brudd på forhåndsbestemte regler for en sub, eller for på annen måte misnøye den dominerende. Felles er imidlertid at det kan være grenser og safeword i både sadomasochisme og disiplinære aktiviteter.

Straff anses som et nødvendig onde i BDSM, da en sub uten det kan gjenta feil og dermed ikke bli en skikkelig sub. "BDSM-straff" er heller ikke "tvangsmisbruk"- den underdanige / subben  har gitt den dominante lov/samtykke til å straffe, og kan derfor ikke betegnes som tvunget. Straff bør heller ikke forveksles med BDSM-trening, som kan innebære å gi smerter bare for å øke utholdenhetsgrensen for subben. Noen ganger kan disiplinering unngå straff helt, og bare et hardt blikk eller høy stemme fra den dominerende kan være effektiv.

I motsetning til straffer kan disiplinering også innebære positiv forsterkning. Dette inkluderer å belønne subben for god oppførsel (for eksempel å få sove på sengen i stedet for på hardt gulv).

Tilbake til toppen


Del siden: