BDSM, hva er det?

BDSM er et samlebegrep for Bondage / Disiplin (BD), Dominans / Submission (underkastelse) (DS), og Sadomasochisme (Sadisme / masochisme (SM)). BDSM er et samtykkende, avtalt og ofte erotisk og/eller mentalt samspill livsstil og en måte å krydre opp både hverdagen, sexlivet og forholdet på. Det er individuelt hva man liker; noen vil bli dominert eller dominere, andre inntar ulike roller eller involverer ulike av elementene nevnt tidligere i varierende grad.

Noen definerer BDSM som en legning, andre en fetisj. For noen er det bare litt krydder i hverdagen, for andre en livsstil som preger det daglige livet helt og fullt.

Innen BDSM er det et stort og variert mangfold der partene inntar utfyllende roller ovenfor hverandre. For noen går man inn og ut av rollene i avgrenset lek, mens det for andre er snakk om stabil identitet eller grunnleggende og ufravikelige tenningsmønstre. Andre igjen har vansker for å tenne på vanlig sex eller forhold uten BDSM. BDSM kan derfor forstås som et fenomen som spenner fra handling til legning.

Noen har roller gjennom livet, mens hos andre varierer det over tid og ulike relasjoner.

Grunnleggende for all BDSM-aktivitet er at kontroll forflyttes fra en person til en annen, og hvor gjensidig tillit er vesentlig.

Grensesetting i forkant er en helt nødvendig ramme, for trygg utfoldelse, denne rammen skal alle parter være enige om å ha vært med på å forhandle frem. Noen bruker BDSM-skjema hvor de deltagende parter fyller inn og gjennomgår dette som et utgangspunkt.

Den dominante må stole på at den underdanige vurderer egne grenser og umiddelbart sier ifra ved uønsket emosjonelt, psykisk eller fysisk ubehag.

BDSM-lek kan forekomme på mange måter og plan, og det kan være mye som trigger en dominant eller underdanig til aktiviteter og lek; det kan være aktiviteter som spanking, klasking, klyping, kloring, gagger, blindfolds osv. Ulike redskap som pisker, paddles, spanskrør, kniver, varm voks, is, klesklyper og likende, eller bruk av tau, lenker, lærreimer, håndjern, strips eller ulike kjøkkenredskaper er også brukt, blant annet. Det er i utgangspunktet bare fantasien som setter grenser.

Selve følelsen av å være bundet kan også være en viktig del av leken for mange, eller det at partneren er bundet og ikke kan røre seg.

For noen kan smerte være det sentrale, herunder rollen som sadist og at man kan oppleve nytelse ved å påføre et annet menneske frivillig smerte. Smerte kan påføres på mange måter, f.eks. ved pisking med utstyr, eller via ris (spanking) med flat hånd. Dette kan gi hudrødme, og blåmerker, men det er et meget viktig poeng at man ikke skal påføre varig skade.

Ofte starter man med svak pisking, spank osv. slik at kroppen blir trigget til å utløse stoffer som endorfiner og adrenalin, noe som igjen gir generell smertedemping og nytelse. Etter hvert kan intensiteten økes slik at nytelsen blir sterkere. Den som har den masochistiske "rollen" opplever nytelse ved å motta smerte og krever stor grad av trygghet og tillit, noe som igjen kan være en god opplevelse.

Smerte er ikke et krav for at leken skal kunne defineres som BDSM!

Et par viktige poeng

- BDSM kan inneholde sex, men trenger ikke gjøre det.
- Hvor dominant eller underdanig en person er i dagliglivet avgjør ikke alltid deres rolle i BDSM-verdenen, selv om mange har slike tendenser.
- BDSM-seanser inneholder ofte den psykologiske nytelsen av fetisjer.
- Enkelte sadomasochister er ikke-monogame, andre igjen er monogame men deltar i ikke-seksuell lek med andre.
- Når det forekommer misbruk i et forhold er det like sannsynlig at det er den underdanige som at den dominante er det.

Hvem og hvor mange driver med BDSM?

Man finner utøvere av BDSM i alle sosiale lag av befolkningen; i alle yrkesgrupper, de fleste aldersgrupper, blant alle kjønn, blant heterofile, homofile, lesbiske, bifile og alle andre legninger, blant rikinger, arbeidere, studenter, uføre, new-agere, kristne, muslimer, osv., ja blant alle.

En undersøkelse utført av C-date i 2012, med 1200 deltakere, viste at 3 av 10 likte elementer av BDSM-sex, og at flertallet var kvinner. Det reelle tallet er dog usikkert, for det er ingen fasit på hva BDSM-er. I land som USA har enkelte kilder anslått at mellom 5 og 10% av befolkningen har lyster i retning av BDSM.

I en undersøkelse fra 2017 oppgav 21 prosent av mennene og 20 prosent av kvinnene at de hadde bundet fast en partner eller blitt bundet fast som en del av det å ha sex. (Hebernick, Bowling, et al, 2017).

Justin Lehmiller spurte i 2018 over 4000 amerikanere om deres seksuelle fantasier. 93 prosent av kvinnene og 81 prosent av mennene hadde fantasert om å bli dominert, og 83 prosent av kvinnene og 73 prosent av mennene hadde fantasert om å dominere noen seksuelt.

I en studie utført av professor Bente Træen ved universitetet i Oslo i 2021/22 svarte mer enn 4000 nordmenn på en rekke spørsmål om sex og samliv. Dette resulterte i "Studien BDSM: Does it hurt or help sexual satisfaction, relationship satisfaction and relationship closeness?" som ble publisert i The journal of Sex Research.

I følge denne undersøkelsen er hele 34 prosent av den norske befolkning er BDSM-orientert på en eller annen måte. Undersøkelsen viser at 11,1 prosent har prøvd rollespill som en del av en seksuell aktivitet, mens 9,7 prosent har prøvd BDSM-aktiviteter. I tilleg viser undersøkelsen at 16,6 prosent kan se seg selv seksuelt tilfredsstilt av seksuell lek knyttet til dominans og underkastelse. 15,5 prosent kan se seg selv seksuelt tilfredsstilt av samtykkende smertelek dominans og underkastelse og 14,3 prosent har lyst til å prøve rollespill.

Antallet som rapporterer at de har prøvd BDSM-aktiviteter er lavere i den nye studien enn i enkelte andre studier, og forskerne mener dette kan ha sammenheng med at folk ikke nødvendigvis tenker at det de har prøvd er BDSM.

Tidligere studie fra Bente Træen viser også at antallet som har prøvd er høyere blant de unge. Her sier 20 prosent at de noen gang har deltatt i minst én BDSM-relatert aktivitet, og 16 prosent har prøvd rollespill.

Kilder:
https://www.vg.no/forbruker/livsstil/i/Qy0LvV/ny-studie-saa-vanlig-er-bdsm/
http://www.smil-norge.no/index.php/informasjon/om-bdsm/hva-er-bdsm
https://no.wikipedia.org/wiki/Bondage
https://no.wikipedia.org/wiki/Dominans
https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_SM-uttrykk
https://no.wikipedia.org/wiki/Masochisme
https://no.wikipedia.org/wiki/Risk_Aware_Consensual_Kink
https://no.wikipedia.org/wiki/Sadisme
https://no.wikipedia.org/wiki/Sadomasochisme
https://no.wikipedia.org/wiki/Sikker,_sunn_og_samtykkende
https://revisef65.org/2004/12/29/sikker-sunn-og-samtykkende/
https://revisef65.org/2006/07/03/forskjellen-pa-bdsm-og-vold/
https://seksualitet24.no/bdsm-samtykkende-rollespill-med-mange-muligheter/
https://sml.snl.no/BDSM
https://www.duoshop.no/bdsm-ordbok/
https://www.duoshop.no/hva-betyr-fetisjene-og-legningene/
https://www.kondomeriet.no/inspirasjon/artikler/hva-er-bdsm/
https://www.rfsu.com/no/seksualopplysning/bdsm/
http://www.smil-norge.no/index.php/informasjon/om-bdsm/test-seksualitet-og-bdsm/5126-aa5126

Tilbake til toppen


Del siden: