Sikker, sunn og samtykkende (SSS)

Begrepet Sikker, Sunn og Samtykkende kommer fra engelsk for Safe, Sane and Consensual, og er et grunnleggende viktig begrep for sikkerhet innen BDSM.

Sikker, Sunn og Samtykkende kan også ses på som et internasjonalt moral-etisk verdigrunnlag i arbeidet for å bedre seksuelle minoriteters helse, levekår og følelse av egen verd.

Hovedprinsippene er;

Sikker: Aktiviteter skal så langt det er mulig utføres uten risiko for helsemessig skade. Sikker-begrepet står også sikker sex og trygg SM-praksis, basert på kunnskapsformidling, identitets-skapning og sosialisering under ansvar, respekt og omsorg.

Sunn: Deltakere i aktiviteter skal være mentalt aktsomme og ikke påvirket av stoffer/alkohol i en slik grad at de ikke vet hva de gjør.
Begrepet sunn henspeiler også på SM/fetisj som en positiv, verdifull og helsebringende aktivitet som for mange er en del av den personlige identiteten. Erkjennelsen av egen identitet, seksualitet og kjærlighet er grunnleggende for evnen til trygg SM-praksis, motarbeide trakassering og overgrep samt beskytte seg mot seksuelt overførbare sykdommer.

Samtykkende: All aktivitet skal skje frivillig. Begrepet samtykkende poengterer den grunnleggende forskjellen mellom vold og overgrep på den ene siden, og avtalt spill mellom likeverdig partnere med sammenfallende seksuelle preferanser, orientering og felles forståelse og definisjon av SM på den andre siden.

Disse begrepene er imidlertid ikke helt faste, og det er en diskusjon om hvor alvorlig de skal tas, enkelte er tilhengere av uttrykket RACK (les lenger ned).

Uansett er dette med gjensidig samtykke meget viktig, og det er meget viktig å holde avtaler og at leken er gjensidig.

Det er viktig at de som forholder seg til begrepet er bevisst på bakgrunn og den betydningen (med ulike tolkninger) uttrykkene har og hvorfor de bruker uttrykkene.

Grunnleggende for all BDSM-aktivitet er at kontroll frivillig forflyttes fra en person til en annen.

Det er viktig med trygge rammer og ha avklart grensesetting i forkant. Man må før man setter i gang avtale så konkret som mulig hva man skal gjøre for å forsikre seg om at alle parter er enige, og at alle sider av samspillet er gjensidig ønsket.

Det er viktig at den dominante parten følger med slik at den underdanige ikke kommer til skade.

Det er meget viktig med stopp-ord, se egen artikkel.

RACK – Risk aware consensual kink

Enkelte liker ikke begrepet Sikker, Sunn og Samtykkende, og benytter derfor begrepet RACK, Risk aware consensual kink.

Begrepet brukes for å beskrive den enkeltes filosofi, og at vektlegging på Sikker i SSS blir feil da sadomasochisme uansett ikke kan gjøres helt risikofritt, og at det er bedre å ta risikoen på alvor enn å påstå at den ikke finnes eller skal være der.

Uttrykket øker i popularitet, men har enda ikke fått noen norsk oversettelse.

Tilbake til toppen


Del siden: