Sadomasochisme

Sadomasochisme er et tenningsmønster som går ut på å dominere eller bli dominert, eller det å tenne på å gi eller motta smerte, gjerne i seksuell sammenheng, men også i erotisk lek og samspill.

Sadist og masochist er de to hovedrollene i sadomasochisme.

Å være sadist betyr ikke automatisk at man er dominant, men de som er det, tenner på å ha makten over noen innenfor de rammene som er avtalt.

Å være masochist betyr ikke nødvendigvis automatisk at man er underdanig, men de som er masochister, tenner på å at den andre har makten over dem innenfor de rammene som er avtalt.

For noen er smerteleken en del av et rollespill med dominans/underkastelse (kanskje "straff"), mens andre ikke bryr seg om roller. Smertelek kombineres ofte med "bondage".

Det er viktig å understreke samspillet mellom en dominant/sadist og en underdanig/masochist. Fortsatt brukes sadomasochisme som et synonym for BDSM, selv om BDSM er så mye mer.

I dag brukes SM om å beskrive gjensidig utveksling av smerte. Å skape et skille mellom sadisme og masochisme blir litt kunstig fordi det alltid er et samspill mellom de to rollene.

I sadomasochisme utføres aktiviteter som ellers kan virke ubehagelige, med samtykke fra alle involverte og vanligvis til felles nytelse. Vektlegging av begrepene Sikker, sunn, samtykkende (SSS), og/eller RACK er grunnleggende. Frivillighet, respekt for hverandres grenser, preferanser og en grunnleggende tillit er meget viktig.

Sadomasochisme er ikke nødvendigvis skuespill eller rollespill, selv om de som utøver sadomasochisme ofte utøver ulike roller og lever ut sine egne sider innen dominans og underkastelse, sadisme og masochisme. Graden av disse sidene/rollene varierer fra person til person, og fra situasjon til situasjon.

I sadomasochisme kommer også elementer av dominans inn, gjennom roller som dominante og underdanige, service-orienterte osv. Se for øvrig under emnet dominans.

Mye dominans og underkastelse inneholder elementer av sadisme og masochisme. Men sadister og masochister trenger slett ikke å være dominante eller underdanige. Ikke rent få SM-ere liker rett og slett å gi eller motta smerte på forskjellig vis, uten at de legger noen særlig vekt på det "spillet" som hører med til dominansen og underkastelsen.

For noen er sadomasochisme bare lek, for andre er også sex involvert.

Det å nyte å gi og ta imot smerte kan handle om ulike typer av fysiske fornemmelser, en del mennesker synes at smerte forsterker nytelse og opphisselsen.

Kroppen reagerer på smerte ved å frigjøre endorfiner, og noen ute etter selve endorfinkicket snarere enn selve smerten. Det at endorfiner frigjøres utløser en følelse som likner et adrenalinkick etter en orgasme eller fysisk aktivitet. Mange sadomasochister nyter denne følelsen og opplevelsen er en drivkraft for mange i SM-miljøet selv om den ikke er den eneste.

Det er individuelle grunner til at noen liker SM, og et stort spekter av nyanser, og nytelsen avhenger i stor grad av samspillet mellom den dominante og den underdanige. Gjennom tillit og seksuell nytelse kan den enkelte forberede seg på de intense følelsene.

De dominerende og underdanige rollene er godt fordelt mellom menn og kvinner. Innen BDSM har man en del markante roller;

Sadist 
En person som får nytelse av å påføre andre smerte, ubehag, eller det å ydmyke noen fysisk og/eller psykisk. Sadisten har glede av å utføre handlingene.

Masochist
En person som nyter å bli påført smerte eller ubehag, bli ydmyket og påført fysisk og psykisk smerte. Det kan være kliping, biting, slag eller andre former for ydmykelser.

Ofte er det tilstrekkelig med sadistiske eller masochistiske fantasier for at personen skal bli seksuelt opphisset. Sadomasochistiske behov som har blitt en forutsetning for i det hele tatt å kunne fungere seksuelt, må oppfattes som et avvik.

Dominant
En person som liker å ta kontrollen og bestemme over andre i en BDSM-setting.

Underdanig
En person som liker å gi fra seg kontrollen og bli bestemt over i en BDSM-setting.

Switch
En person som kan bytte mellom ulike roller, for eksempel mellom å være dominant og underdanig. Noen foretrekker alltid å ha den dominerende rollen, mens andre føler at det er den underdanige rollen som passer de best. Andre føler seg best hjemme i begge leire, og varierer rollene etter forholdene eller skifter side over tid, såkalt switching. Noen kan switche midt i en seanse, andre mer sjeldent. Noen regner seg heller ikke som switch da de ikke har en side som er sterkest men avhenger av den andre parten eller situasjon.

Topp og bunn, samt vers/versatile
Betegnelsen "topp" og "bunn" (engelsk top og bottom) brukes også, gjerne om aktiv eller passiv. Begrepene brukes av enkelte nedsettende om de som ikke regnes som "ekte" dominante eller underdanige. Betegnelsene har sitt opphav i det homofile miljøet før homofili kunne praktiseres lovlig, og for å signalisere om de gav eller mottok oralsex. Begrepet vers/versatile er de som liker begge deler, altså er både topp og bunn.

Tilbake til toppen


Del siden: