Dominans

Dominans innebærer at en person dominerer en eller flere personer ved å ha kontroll og bestemmer.

Man har gjerne fokus på enten den fysiske eller psykiske siden, eller en blanding. Dominans inneholder gjerne ulike elementer av kommandering, belønning/straff, respekt og ydmykhet, og sees gjerne på som selve essensen i SM/BDSM.

Psykisk dominans innebærer mental kontroll, som f.eks. at den underdanige ikke får se den dominante i øynene, ikke snakke når den underdanige vil osv..

Fysisk dominans innebærer å benytte håndfasthet for lydighet eller underkastelse, for eksempel ved å holde fast den underdaniges armer mot sengen.

Det er viktig å få frem grunnene til at den enkelte bedriver de aktiviteter de gjør, og at varsomhet utføres og respekteres.

Seksuelt dominante liker å ha kontroll over underdanige mennesker av forskjellige grunner. Noen liker følelsen av å "eie" noen, andre liker å vise til at de har ferdigheter og makt mens andre igjen føler at dominans er den beste måten å vise at de er glade i noen.

Serviceorienterte dominante mener gjerne at det er nyttig å ha ressursene og mulighetene til de som står til tjeneste tilgjengelige.

Andre grunner til at den dominante nyter ren makt, eller at andre lider er at den dominante søker spenning ved å ta sjanser. Noen har også en selvødeleggelsestrang.

Seksuelt underdanige (submissive) mennesker underkaster seg andre av egen fri vilje, og har gjerne et ønske om å underkaste seg andres vilje og / eller kontroll.

Noen ønsker å underkaste seg fordi de ønsker å slippe å ta ansvar, eller det å få spesielt ansvar, at de ønsker oppmerksomhet eller fordi de trenger å bearbeide skam.

Underdanige kan være både psykisk og fysisk, eller en kombinasjon av disse, og markeres gjerne gjennom en spesiell oppførsel eller tiltale som partene har blitt enige om.

Serviceorienterte underdanige kan ha et sterkt ønske om å være til nytte, eller tjene den dominante til den dominantes velbehag.

For både dominante og underdanige varierer det hvor mye alvor de legger i sin posisjon, trening og situasjon, hvor mye de deltar i lek eller om de regner sin rolle som "lek".

Et dominansforhold oppstår først når en av partene tiltrekker seg en fordel fra den andre i et ønske om å råde over en ressurs, eller bli rådet over. Dominansforhold kan endre seg, avhengig av partenes ønsker og behov.

Kontroll, ansvar og selvkontroll er kjernen i Dominansens begrensninger. Selv i de mest ekstreme tilfellene av Dominans kan ikke den Dominante parten gi slipp på kontrollen over seg selv. Siden den underkastende parten legger kontrollen over seg selv i andres hender, og jo mer makt den Dominante får, jo viktigere er det at vedkommende overvåker og er bevisst på sine egne grenser. I forhold til en svært underkastende masochist, hvor begge parter søker nettopp etter å utvide, bekrefte og utfordre grensene for den Dominantes frihet og den underkastedes ydmykelse og smerte, er det den Dominante parten som må stoppe seg selv og den andre hvis noe skjer.

Dominans, eller Den Dominante siden – også kalt Dom eller Domme siden betyr altså den styrende. I et BDSM forhold er den Dominante parten gjerne den som gir ordre, tar initiativ, stiller krav og som deler ut straff. "Dom" er da en slags samlebetegnelse på den handlende, aktive eller sadistiske partneren. Det skaper et inntrykk av at dominans er det samme som initiativ og som sadisme. Ulike roller som ofte oppleves som synonyme med Dominant er Mester/Mistress, Hersker/inne, "Daddy", "top" og sadist.

Topp og sadist er ikke nødvendigvis Dominante i det hele tatt. Topp brukes om den aktive parten i et seksuelt forhold; den som tilfredsstiller den andre parten. Toppen kan godt være underkastende og ta på seg den aktive rollen, men følge ordrene til en Dominant "bottom" på samme måte som en underkastende sadist kan utføre de sadistiske handlingene på ordre fra en Dominant masochist. I BDSM-sammenheng betyr sadisme å ha seksuell tilfredsstillelse av å påføre noen smerte, det er ikke en forutsetning for denne tilfredsstillelsen at masochisten underkaster seg sadisten. Mange opplever imidlertid S/m dynamikken som en svært sterk bekreftelse på deres Dominans, og det er derfor ganske vanlig å finne sadisme i denne kombinasjonen.

Domina / Dominatrix er en seksuelt dominant kvinne som tar den dominante, autoritære rollen, og er også ofte seksuelle sadister. Det er svært stor forskjell på hva slags aktiviteter dominaer liker og utfører da det er mange grader av sadomasochisme, seksuell dominans og underkastelse.

Graden av hvor mye som bestemmes varierer; noen dominerer ned på minste detalj, mens andre kontrollerer mye mindre sider og kun har siste ordet når avgjørelser skal tas. I tillegg til de ulike gradene kommer gjerne grader av straff og SM-lek som erotisk spanking, bondage, ydmykelse og så videre.

Andre engelske titler som brukes om kvinnelige dominante er "mistress", "lady", "madame", "miss", "herrin" og "goddess". Eksempler på norske titler er "gudinne", "dronning", "prinsesse" og "madam".

Daddy er en rolle som gjerne er den vennlige men ofte strenge strenge og rettferdige, omsorgs- og autoritetspersonen. En Daddy er nødvendigvis ikke maskulin, man finner den også blant lesbiske. Daddy-rollen hviler på en kombinasjon av autoritet, omsorg og ansvar som forholder seg til modeller som den strenge, men kjærlige faren, den kunnskapsrike og erfarne – ofte eldre – autoriteten. Alderen er ikke så viktig som viljen til å ta på seg friheten til å stille krav og bestemme, eller ta ansvaret for å ta vare på, undervise, og stimulere den andre parten. Det er slett ikke uvanlig at en Daddy tituleres med "Sir".

Mester/Mistress kan oppleves som kontroversielle titler, spesielt når det kommer til den kvinnelige rollen. "Mistress" er gjerne en standard tiltaleform som underkastende personer titulerer den Kvinnelige partneren og som signaliserer den underdaniges underkastelse, bekrefter Kvinnens Dominans, knytte disse til pornografiens fantasier og forestillinger om Kvinnelig Dominans og knytte dette sammen til betydningen "elskerinne".

Den mannlige rollen, "Mester" er nok tydeligere knyttet direkte til autoritet og og personlig frihet, og i mindre grad til seksualitet og fetisjer.

Begge begrepene dekker mange ulike grader av Dominans, fra den mykeste Dom/inatrix rollen til den mest kontrollerende rollen som slaveeier.

Titlene brukes også på et individ, uavhengig av grad av Dominans, gjerne etter avtale mellom partene på hva som er den beste tiltaleformen.

Hersker/Herskerinne er gjerne et annet ord for slaveeier, og disse ordene brukes gjerne i Skandinavia. Slaveeierens rolle er spesielt vanskelig. Slaveri i BDSM kjennetegnes ved at bare den ene parten har rett til å bestemme. Slaveeieren skal ideelt få igjennom viljen sin, samtidig blir begrensningene fra den dominante større jo mer makt Han/Hun har, i tillegg er samfunnets begrensninger spesielt framtredene.

En Dominant som blir gitt den fulle og hele makten over sin underkastende partner må ikke bare sysselsette, følge opp og kontrollere den andre, men også huske på å lage rammer for vedlikehold av begges profesjonelle og sosiale nettverk, følge med på den andre partnerens fysiske og mentale velvære og skape spenningen mellom belønning, rutine, handlinger og konsekvens som gjør at Hersker/inne – slave forholdet er tiltrekkende og tilfredsstillende for begge.

Jo lenger ut mot den totale TPE forholdet kommer, jo mer ansvar følger det den dominante.

"Top space" er ikke det samme som "Sub Space", dette er en tilstand av hyperoppmerksomhet, hvor den Dominante er ualminnelig oppmerksom på den andre, en tilstand av ekstrem kontroll. Dette er noe helt annet enn det som kalles "Dom rage" – en tilstand av ukontrollert hengivelse til aggresjonen som er potensielt til stede i alle Dominante Sadister.

Det Dominante "raseriet" er kanskje den viktigste grunnen til å ha sikkerhetsord og andre signaler som den underkastende partneren har ansvar for å bruke for å gi beskjed om at den andre har gått for langt. Klare, tydelige og velkjente signaler som den Dominante parten er vant til å reagere på er den enkleste måten for en hjelpeløs, underkastende partner å stoppe den Dominante.

Tilbake til toppen


Del siden: