Submission / Underkastelse

I BDSM er submissive den underkastede parten i et dominant / submissiveforhold, men har også blitt en litt samlebetegnelse for betegnelsene "bottom", "masochist", "boy", "servant", "pig", "slave" etc.

Underdanige har gjerne et ønske om å underordne seg en annen (eller flere personers) vilje og kontroll, og utføres derfor ofte med en dominant person.

Underdanighet kan handle om å være underlagt en annen person enten fysisk eller psykisk. Noen utøver bare den ene formen, mens andre ønsker begge deler. Underdanighet kan markeres gjennom bestemt oppførsel eller tiltale som partene har blitt enige om.

For noen er underdanighet en livsstil som preger hele livet og forholdene, mens andre bare utøver det i bestemte tilfeller eller situasjoner.

Enkelte underdanige beskriver at de får en følelse av frihet når de slipper å ta avgjørelser og ansvar selv. Andre beskriver at følelsene deres av kjærlighet eller tiltrekning ofte går hånd i hånd med en vilje til å glede den dominante.

Psykisk dominans innebærer mental kontroll og innebærer ofte å benytte håndfasthet for lydighet eller underkastelse, for eksempel ved å holde fast den underdaniges armer mot sengen eller at den underdanige ikke får se den dominante i øynene.

Sub, eller "Submissive" er en betegnelse på en underkastende partner som tenner på selve underkastelsen, men denne betegnelsen kan dekke et vidt spenn. Mange subber velger å sette klare grenser for sin underkastelse ut fra forskjellige hensyn, f.eks. i forhold til jobb, fritidsaktiviteter og kulturen de skal fungere innenfor. Det som skiller en sub fra f.eks. en masochist eller bottom er at det er underkastelsen som er den sentrale motiverende faktoren. De ulike fysiske handlingene som blir utført er underordnet og underkastelsen er en mental tilstand blir opplevd som en tilfredsstillelse i seg selv. Den intense gleden av andres nytelse, en glede som gjør det tiltrekkende å sette sine egne ønsker til side i større eller mindre grad kan godt beskrive en subs mentale tilstand.
Subber kan forveksles med "bottoms" og masochister fordi de har den samme intense opplevelsen av å bli brukt seksuelt av en top, eller brukt av en Sadist; partnerens nytelse er den viktigste motivasjonen for underkastelse.

Tjener eller "Servant" er gjerne et uttrykk for en som tjener uten et masochistisk eller seksuelt tilsnitt. I forhold til disse punktene kan gjerne en tjener ha klare grenser, samt at tjeneren da vanligvis ikke har noen rettigheter til tilfredsstillelse. I en husholdning eller ett BDSM-forhold er en tjener den som legger til rette, ordner, fikser og gjør de praktiske oppgavene, etter ordre fra den parten vedkommende tjener.

En tjener kan ha tydeligere grenser enn en sub, men likevel være mer underkastende innenfor de gitte rammene. I tjenerens rolle er det enda færre belønninger enn i de fleste andre rollene; ikke noen direkte fysisk kontakt som kan gi glede gjennom å se den andre nyte, ikke noe masochisme som kan trigge endorfiner og en rus gjennom lidelse: tjeneren tjener den andre for gleden ved å utføre de gitte oppgavene så godt som overhodet mulig, uten annen belønning enn det som ligger i en jobb gjort godt, for et annet menneske.

Slave er kanskje det mest romantiserte begrepet, og sammen med Sub brukes det ofte som samlebetegnelse selv om slave nok er mindre dekkende enn sub. En slave slik det blir brukt i forbindelse med TPE – Total Power Exchange – hvor det er mest vanlig, er en partner som har gitt fra seg alle rettigheter til den andre. Vi snakker da om alle rettigheter og den andre har all kontroll. Slaveri er derfor i større grad et ideal enn en tilstand.

Lover, rettigheter, krav og forventninger må ikke ignoreres. Resultatet er at de fleste lager kompromisser. Slaven gir f.eks. fra seg rettigheter på visse områder og beholder kontrollen på andre. Slaven kan f.eks. beholde kontrollen rundt yrker, men gir fra seg kontrollen på fritiden. Om slaven har ansvar for andre som ikke er en del av forholdet, f.eks. barn eller syke slektninger kan det også være innenfor slavens kontroll mens det er et forhandlingsspørsmål hvor mye tid og penger som skal brukes. Slik skapes det små rom, samtidig som slaven kan fortsette å fungere innenfor sine profesjonelle og sosiale nettverk.

Typisk for slaveri er at det innenfor de områdene som er TPE – Total Power Exchange – kan alt bestemmes av den Dominante, f.eks. sex, penger, masochisme, tjeneste, arbeid, ydmykelse, frihet, etikette, tiltale, omgang, sosialt liv – hvis det ikke er gitt klare begrensninger på forhånd har en slave ingen grenser.

En boy/boi er den som innehar det som tilsvarer den yngres forhold i en senior/junior konstellasjon. Den typiske partneren til en "boy" ofte er en "Daddy", og har ingenting med alderslek å gjøre men alt med autoritet og posisjoner. En "boy/boi" ("boi" brukes ofte blant lesbiske) er den som blir satt til skittjobbene, den som løper og henter stoler, den som kan bli bedt om å holde kjeft å lytte, den som tar de tunge løftene, den som trenger opplæring, oppfølging og av og til irettesettelse.

Rollen kombineres ofte med masochisme og andre seksuelle preferanser hvor den andre parten er den aktivt styrende, men trenger absolutt ikke være det. En boi kan godt være en sadist eller en annen Dominant som har valgt å adlyde en annen dominant for å lære i en periode.

Gris, eller "Pig" brukes sjeldent her i Skandinavia, men er mer vanlig i harde SM-miljøer i utlandet. Som regel brukes det i forståelsen "painpig", da om en som bare skal brukes til å mishandles, og som ikke har noen krav om omtanke, følelsesmessig involvering fra den andre partneren eller rettigheter når det gjelder å stille krav til behandlingen.

De har gjerne en grense, for eksempel permanent skade eller risiko for seksuelt overførbare sykdommer som ikke kan behandles, men grensene er ofte veldig vide.

En gris er objekt for den andre partens innfall, ofte sammenfallende med intens ydmykelse. Avvisningen som ligger i å ikke selv kunne sette grenser eller stille krav om hvordan interaksjonen skal foregå tar fra grisen svært mye kontroll i forholdet og kan oppleves som svært ydmykende.

For de som ikke bare er "painpig" er denne ydmykelsen noe av det viktigste, nettopp det å bli presset så langt ned på rangstigen at de ikke har noe annet valg enn å adlyde.

Begrepsmangfold

Det er ikke nødvendigvis slik at mange av disse begrepene utelukker de andre, men det er imidlertid en del begreper som ikke bør forveksles. En boi er nødvendigvis er ikke en underkastende partner, vedkommende er kanskje villig til å lystre sin "Daddy" men ikke på den måten mange tror. En masochist er heller ikke nødvendigvis en sub, og det samme gjelder en bottom. De kan godt bli bundet, pisket eller knullet hardt, men be dem om å hente deg en kopp kaffe og de ler rått. En tjener er ikke nødvendigvis seksuelt tilgjengelig og en "pig" vil bli ukomfortabel og miste tenningen hvis du insisterer på å inkludere de i din vanlige sosiale omgangskrets og behandle vedkommende pent. De kan ikke puttes i en stor sekk og kalles for sub, og så er alt bra, de forskjellige ønskene de har i et forhold er så motstridende at det kan bli farlig å gå ut fra at det er greit og skjære alle over en kam.

Det som er det grunnleggende er at den enkelte forstår sine egne preferanser og begrensninger, og at det kanskje finnes mer enn et begrep for beslektede preferanser. Bare det å vite at mer enn en ting kan være riktig kan være nok til å til å fortsette jakten på å definere den personlige opplevelsen, det subjektive kinket som kan tilfredsstilles sammen med en partner som er villig til å tenke i mer enn en bås.

Tilbake til toppen


Del siden: