Legninger

Alle har en legning. Tidligere ble man vanligvis bare definert inn i de tradisjonelle legningene som hetrofil, homofil, lesbisk og bifil eller biseksuell, mens man de senere årene har utvidet disse begrepene og vært mye flinkere til å gi folk sjansen til å definere seg inn i de ulike legningene som passer en.

Det kan i midlertid være lett å gå seg "vill" i de ulike legningene, du kan derfor lese mer om de enkelte i ordlisten.

Seksuell orientering, også kalt seksuell legning eller bare orientering eller legning, er en persons seksuelle og romantiske preferanse.

For eksempel kan en føle tiltrekning til et kjønn utenfor heterofili, men av grunner som frykt eller skam likevel ikke leve dem ut. Det er også et spørsmål om en hovedsakelig føler seg tiltrukket av ett kjønn, men også ha seksuelle forbindelser med det andre kjønnet. Det er et spørsmål både om adferd, følelser, livsstil og selvidentifisering.

Det anbefales også du sjekker ut siden om parafilier.

'-fil' versus '-seksuell'
Noen bruker ordene homoseksuell, biseksuell og heteroseksuell, men det vanligste i Norge er å bruke endelsen ‘fil’ – homofil, bifil, heterofil. Denne endringen ble historisk gjort for å signalisere at begrepene handler om mye mer enn hvem man har sex med – det handler for eksempel også om kjærlighet og identitet.

Seksuell legning eller orientering?
Disse to begrepene brukes om hverandre. Mens ordet "legning" oppfattes som mer statisk kan "orientering" oppfattes som et åpnere begrep som rommer større variasjon og at "orienteringen" kan endres underveis. Bruker man "legning" om seg selv, er dette ofte for å signalisere at denne legningen er medfødt og ikke endrer seg igjennom livet.

Man kan også velge å ikke plassere sin seksualitet i en kategori. Hvordan man identifiserer seg er opp til en selv, og ingen andre.

Kjønnsidentitet
Kjønnsidentitet er den personlige oppfatningen av hvilket eller hvilke kjønn man er. Dette vil si følelsen man har av å for eksempel være mann, kvinne, både mann og kvinne, ingen av disse eller noe annet. For de fleste mennesker samsvarer kjønnsidentitet med det kjønn de fikk tilskrevet ved fødselen, men dette gjelder ikke for alle. Opplevelsen er subjektiv og ikke nødvendigvis i samsvar med kroppens ytre anatomi, eller med andres oppfatning av hvilket eller hvilke kjønn en er.

Kjønnsmangfold, kjønnsuttrykk og kjønnsinkongruens
En forståelse av kjønn som viser at det finnes mange ulike måter å være på når det kommer til kjønn. Vi mennesker har mange ulike kjønnsidentiteter og mange ulike måter å uttrykke oss på gjennom stiler og interesser. Ordet kjønnsmangfold står i kontrast til tokjønnsnormen, og utfordrer ideen om det bare finnes to kjønn.

Hvordan man uttrykker kjønnet sitt kan også vises gjennom for eksempel klær, stil, frisyre og kroppsholdning. Noen av oss har et maskulint kjønnsuttrykk, noen foretrekker å være feminin, og noen av oss blander både feminine og maskuline uttrykk.

Kjønnsinkongruens er en vedvarende følelse av manglende samsvar mellom en persons tildelte kjønn ved fødselen og deres opplevde kjønn.

Om du trenger noen å prate med kan Psykisk helses liste anbefales: https://psykiskhelse.no/hjelpetelefoner-og-nettsteder

Kilder
https://framtida.no/2018/09/14/regnbogeordlista-anno-2018
https://no.wikipedia.org/wiki/Seksuell_orientering
https://skeivungdom.no/skeiv-a-a/
https://sml.snl.no/.taxonomy/3149
https://utforsksinnet.no/forskjellige-typene-seksuell-orientering/
https://www.bufdir.no/lhbt/lhbt_ordlista/
https://www.foreningenfri.no/informasjon/begreper/
https://www.kinkynorge.no/oslo-pride_begrepsliste.pdf
https://www.tabuu.no/2021/03/29/seksuelle-legninger/


Del siden: