Bestialsadisme

Å bli seksuelt opphisset av å påføre dyr skader eller smerter


Del siden: