Autassassinfili

Å bli opphisset av å være i situasjoner (eller tenke på situasjoner) der man risikerer å dø. Ikke nødvendigvis reell situasjon der livet står i fare, men f.eks kvelningssex, breath control (Erotic asphyxiation) og lignende.


Del siden: