Transseksuell, kjønnsinkongruens, kjønnsdysfori

I 2019 ble transseksualisme endelig fjernet som psykisk lidelse av WHO og gitt nytt navn; kjønnsinkongruens. Den amerikanske psykiatriforeningen erstattet transseksualisme med begrepet kjønnsdysfori i 2013. I Norge brukes også begrepet kjønnsinkongruens.

Samtidig med dette ble beskrivelsen endret til et manglende samsvar mellom registrert kjønn ved fødsel og kjønnsidentitet.

Enkelte kaller seg fortsatt transseksuelle og transer.

Transseksualisme var tidligere kategorisert som kjønnsidentitetsforstyrrelser, diagnostisk definert som manglende samsvar mellom fødselskjønn og kjønnsidentitet og et ønske om medisinsk behandling for å bli anerkjent som medlem av det motsatte kjønn. De fleste opplevde seg selv som "født i feil kropp".

Tradisjonelt ble altså diagnosen transseksualisme beskrevet som en person som enten gikk fra kvinne til mann, eller mann til kvinne, mens det gjennom nye diagnosene, kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori, derimot inkluderer personer som verken opplever seg som kvinner eller menn, gjerne omtalt som ikke-binær, eller som på andre måter ikke kjenner seg igjen i tokjønnsmodellen.

Andre, som ikke ønsker å bruke transsekualisme, kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori som en medisinsk diagnose beskriver sin situasjon som kun å trenge en fysisk justering gjennom bekledning for å uttrykke riktig kjønnsidentitet.

Begrepet "transseksuell" oppleves som støtende for mange, selv om enkelte fortsatt kaller seg transseksuelle og transer.

Det er uenighet om personer med den tidligere diagnosen transseksualisme skal regnes under paraplybegrepet "transperson" eller ikke. Internasjonalt dekker imidlertid begrepet "transgender" alle transpersoner, også de med den tidligere diagnosen transseksualisme.

I Norge kan de med et ønske om kjønnskorrigerende / kjønnsbekreftende behandling vurderes for dette ved Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens

Kilder:
- Store Norske leksikon, https://sml.snl.no/transseksualisme
- Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens, https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-behandlingstjeneste-for-kjonnsinkongruens#pasient--og-brukerorganisasjoner
- Wikipedia https://no.wikipedia.org/wiki/Kj%C3%B8nnsinkongruens


Del siden: