Oversikt over legninger.

AFAB
Forkortelse for Assigned Female At Birth. Ofte brukt av transpersoner og ikke-binære.
Ally
En som støtter det skeive miljøet uten å nødvendigvis være en del av det selv. Deltar ofte på arrangementer for å vise sin støtte og vil det beste for miljøet.
AMAB
Forkortelse for Assigned Male At Birth. Ofte brukt av transpersoner og ikke-binære.
Androgyn
Ordet androgyn brukes om personer som har både et maskulint og feminint kjønnsuttrykk. Det er begge deler samtidig som det er et nøytralt kjønnsuttrykk.
Aromantisk
Å være aromantisk betyr at man ikke, eller i liten grad, blir forelsket i andre. Som aromantisk kan man gjerne sette pris på nære relasjoner og vennskap, men opplever sjeldent relasjoner som innebærer romantikk og forelskelse.
Aseksuell
Å være aseksuell innebærer at man ikke, eller i liten grad, kjenner seksuell tiltrekning. Man kan være aseksuell på mange ulike måter, og aseksualitet er ikke det samme som sølibat. Noen ønsker ikke å ha sex i det hele tatt. Andre ønsker for eksempel kun å ha sex med seg selv, men ikke med andre. Noen synes det er fint å ha sex med andre uten å selv kjenne seksuell tenning. Mange aseksuelle blir forelsket og ønsker seg partner. Andre blir sjelden eller andre forelsket, og kan identifisere seg som aromantiske. Mennesker som lever i sølibat opplever seksuell lyst og tiltrekning, men velger av ulike grunner å avstå fra sex i kortere eller lengre perioder, mens aseksuelle mennesker ikke har ønske om eller behov for sex. Både cispersoner og transpersoner kan være aseksuelle. Noen miljøer fremmer aseksualitet som en seksuell orientering på lik linje med å være lesbisk, homofil eller bifil, fordi aseksualitet for noen er deres primære seksuelle identitet.
Autoseksualitet
Tiltrekning av seg selv. Som en bestemt type egenkjærlighet.
Bi+
Når noen sier bi+ snakker de om alle som kan forelske seg i flere kjønn, merkelappen ble laget i et forsøk på å samle alle som forelsker seg i mer enn ett kjønn under en kategori, for eksempel bifile og panfile.
Bifil
En bifil person kan bli forelsket i og/eller bli seksuelt tiltrukket av mer enn ett kjønn. Ordet “bi" kommer av det latinske ordet for “to". En bifil identitet kan se svært forskjellig ut fra person til person. Alle bifile er ikke nødvendigvis like interesserte i alle kjønn, og følelsene kan også variere over tid slik at man periodevis er mer tiltrukket av menn, periodevis kvinner eller andre. Dette betyr ikke at man veksler mellom å være heterofil eller homofil. Ordet bifil legger til grunn en todeling i kjønn, og en del ønsker derfor å kalle seg panfil og anerkjenner på denne måten at det finnes et mangfold av kjønn som ikke nødvendigvis bare bør deles inn i to kategorier, kvinne og mann. Å være bifil handler både om praksis, tiltrekning og identitet. Bifil som begrep, levemåte eller identitet, bryter med en forståelse om at befolkningen kan deles inn to grupper, heterofile og homofile. Bifile kan dermed oppleve usynliggjøring, ikke å bli tatt på alvor og annen diskriminering blant både heterofile og homofile. En fordom er at det å være bifil er en forbigående fase. Det er også en utbredt misforståelse at en bifil person MÅ ha forhold til både menn og kvinner for å være tilfreds. Siden kjønn ikke er avgjørende for de fleste bifile gir det muligheten til å føle forelskelse og tiltrekning til alle mennesker, ikke bare til mennesker med ett bestemt kjønn. Det er derfor vanlig å inkludere i begrepet bifil også det å tiltrekkes av transpersoner, og bifil kan brukes synonymt med "panfil". Både cispersoner og transpersoner kan være bifile.
Binær
Betyr todelt. Å tenke binært om kjønn betyr å tenke at det bare finnes to kjønn. En ikke-binær forståelse av kjønn betyr å se kjønn som et spekter hvor det finnes mange ulike kjønnsideniteter.
Biseksuell
En person som har sex med begge kjønn. Mens bifili kan defineres som en seksuell orientering hvor en kan forelske seg i eget og motsatt kjønn kan Biseksuell defineres som det å ha sex med eget og det motsatte kjønn, men uten å føle forelskelse i forhold til eget kjønn. Biseksuell har ellers mye av den samme betydningen som bifil. Som synonym til bifil er ordet ikke lenger mye brukt fordi det å være bifil dreier seg også om identitet, følelser og samliv, ikke kun om seksualitet. Personer som er homofile, lesbiske, og heterofile kan ha biseksuell praksis uten at det får innvirkning på deres seksuelle identitet.
Cisperson/ciskjønnet/cis
En person som identifiserer seg med det kjønnet man fikk tildelt ved fødsel. For eksempel en person som har penis, ble tildelt kjønnet gutt ved fødsel, og som ser på seg selv som gutt. Cis er latin for “på samme side". Det er en sterk forventning i samfunnet om at man skal være cis-person. Begrepet er tatt i bruk som en motsats til transperson/transkjønnet/trans, og tydeliggjør at alle har en kjønnsidentitet.
Cross-dressing
Å ikle seg et kjønnsuttrykk som tradisjonelt forbindes med et annet kjønn enn det man opplever å være. Se synonym "Transvestitt". Crossdressing er å kle seg i klær, sko, sminke, smykker etc, som tradisjonelt tilhører motsatt kjønn. Noen vil også bruke parykk/skjegg eller brystproteser/penisproteser for å gjøre kjønnsuttrykket mer overbevisende. Både kvinner og menn, med ulik seksuell orientering, crossdresser.
Demiseksuell
Demiseksualitet kjennetegnes ved at man bare føler seksuell tiltrekning i noen få tilfeller, og bare når man har et sterkt intimt og emosjonelt bånd.
Drag / drab
Å drive med drag vil si å ikle seg et kjønnsuttrykk som tradisjonelt forbindes med et annet kjønn enn det en er. Til forskjell fra cross-dressing og transvestisme, som er en hverdagslig bekledning, er drag et show. Mannlige dragartister skaper gjerne et hyperfeminint uttrykk med sminke, glitter, høye hæler, sang og dans. Å kle seg i drag er altså ikke det samme som å være transperson. For en transperson er ofte omkledningsprosessen avgjørende for følelsen av å være en hel person, mens dette ikke er tilfelle ved drag. Her kan det riktignok være glidende overganger. Å spille en rolle for et publikum kan være drivkraften bak drag. Den mannlige rollen kalles ofte drag king, og den kvinnelige drag queen. Drag er en forkortelse for "dressed as a girl". Det mindre kjente begrepet drab er en forkortelse for "dressed as a boy". Drag blir som regel definert som et midlertidig skifte av kjønnsuttrykk, det vil si å opptre som det motsatte kjønn, ved hjelp av ytre effekter. Dette innebærer ofte å ikle seg en rollefigur hvor satire, ironi, utfordrende seksuell oppførsel og frekkhet er viktige ingredienser.
Født i feil kropp
Et uttrykk som brukes av noen for å sette ord på følelsen av å ikke passe inn i det kjønnet man ble tildelt ved fødselen. For eksempel at man blir født med penis og er forventet å være gutt, men kjenner med seg selv at man er jente. En del foretrekker å beskrive seg selv som trans eller transkjønnet, og andre foretrekker å beskrive seg selv som født i feil kropp.
Fleksiseksuell
En person som primært har en legning, men i enkelte tilfelle kan bli tiltrukket av et kjønn personen vanligvis ikke blir tiltrukket av. Også omtalt som heterofleksibel eller homofleksibel.
FTM / KtM
Er en forkortelse for "Female to Male" og er en betegnelse for en transperson som bytter kjønn fra kvinne til mann. Du har også MTF som står for "Male to Female" og M/FTX som da er fra enten mann eller kvinne til ikke-binær. En del transpersoner velger gjerne å ikke bruke dette begrepet om seg selv. Personen kan ha gjennomgått kjønnsbekreftende behandling, eller ikke.
Genderqueer
Å være genderqueer betyr at man har en kjønnsidentitet som verken er jente eller gutt. Genderqueer er et samlebegrep, og det finnes mange ulike måter å kjenne på kjønn på. Man kan for eksempel kjenne seg som både gutt og jente, som ingen av delene eller man kan oppleve av kjønnsidentiteten veksler mellom jente, gutt eller noe annet. På norsk brukes blant annet ordene ikke-binær, kjønnsskeiv og kjønnsfri. En som kaller seg "genderqueer" er en transperson som ofte verken vil oppfattes som mann eller kvinne – for eksempel en biologisk født kvinne med kort "gutteklipp", fullskjegg, bryster og skjørt.
Gråseksuell
En person som oftest ikke opplever seksuell tiltrekking og lyst, men også kan gjøre det. Det å være gråseksuell kan sees som en mellomting mellom det å være aseksuell og seksuell. Om en persons seksuelle lyst, drifter og begjær kan plasseres på en skala, hvor fargene hvit og svart blir ytterpunkter, blir fargen grå symbolet på en opplevelse av å ha noe i mellom. Som et eksempel kan en person som vanligvis ikke opplever å ha seksuelle behov likevel få det i enkelte tilfeller. Noen kan også kjenne på at de blir kåte, men ikke ha lyst nok til å ha sex med noen lyst til å ha sex med noen.
Hetrofil / hetroseksuell
En heterofil person tiltrekkes av og forelsker seg i mennesker med et annet kjønn. Det vil si at en heterofil kvinne tiltrekkes av menn og en heterofil mann tiltrekkes av kvinner. Å være heterofil handler både om praksis, tiltrekning og identitet. Heterofil eller heteroseksuell orientering er den mest utbredte seksuelle orienteringen. Både cispersoner og transpersoner kan være heterofile. Heteroseksuell kan vanligvis bety det samme som heterofil brukes som begrep når det er seksualitet som er tema. Som synonym til heterofil er ordet ikke lenger mye brukt, fordi det å være heterofil også dreier seg om identitet, følelser og samliv, ikke kun om seksualitet.
Homofil
Homofili betyr at personen blir forelsket og/eller bli seksuelt tiltrukket av noen av sitt eget kjønn. Det betyr at gutter liker gutter og jenter liker jenter. Begrepet omfatter både menn og kvinner, men brukes oftest om menn. Å være homofil handler både om praksis, tiltrekning og identitet. Homoseksuell kan bety det samme som homofil, men homoseksualitet brukes som begrep når det er seksualitet som er tema.
Ikke-binær
En person som ikke opplever å passe inn i kategoriene “mann" eller “kvinne". Noen identifiserer seg som noe midt i mellom, andre identifiserer seg bare som mennesker. Dette har ikke sammenheng med hvordan kroppen ser ut, men handler om  kjønnsidentiteten. Binær betyr todelt. Denne inndelingen passer ikke for oss alle.
Intersex/interkjønn
Intersex, eller interkjønn, vil si å ha en kropp som både har såkalt mannlige og kvinnelige kroppstrekk. Intersexkropper er veldig forskjellige fra hverandre, men har til felles at de ikke enkelt lar seg plassere i kategoriene "mannskropp" eller "kvinnekropp". Det kan for eksempel være at man er født med vagina og har et høyere nivå av testosteron enn hva som er typisk, eller at man har typisk mannlige kromosomer og vulva. Noen personer som er intersex blir også født med et kjønnsorgan som man ikke vet om er en stor klitoris eller en liten penis. Man regner med at ca. 1 av 200 personer er intersex. Noen interkjønntilstander er synlige ved fødsel, mens andre ikke oppdages før ved pubertet eller i voksen alder. Det er grunn til å tro at en del interkjønntilstander aldri blir oppdaget. På feltet er det relativt stor uengihet om hvor langt fra gjennomsnittet en kropp skal være før man kaller det intersex/interkjønn. I tillegg er det uenighet om terminologi. Ord som også brukes om intersex / interkjønn er hermafroditt (gammeldags betegnelse, oppfattes av mange som støtende), DSD (disorder of sex development eller diversity of sex development). Interkjønnpersoner i Norge har vern mot diskriminering i loven om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
Lesbisk
Å være lesbisk er en betegnelse på homofile kvinner, altså kvinner som blir tiltrukket/forelsket i kvinner. Ordet lesbisk kom på banen i Norge på 1960/70 tallet, og mange kvinner motsatte seg begrepet den gang fordi de mente det signaliserte at de var annerledes enn menn. Andre igjen mener det er viktig å bruke ordet "lesbisk" for nettopp å synliggjøre kvinnene, som ikke alltid har tatt eller fått så stor plass i den organiserte homobevegelsen. Å være lesbisk handler både om praksis, tiltrekning og identitet.
LGBTQIA
Engelsk forkortelse for Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Queer eller Questioning, Intersex, Asexual. På norsk brukes ofte LHBT – Lesbisk, homofil, bifil og trans, eller LHBTI (som inkluderer intersex).
LHBTI
LHBTI er en forkortelse for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner. Det brukes av myndigheter, rettighetsorganisasjoner og forskere som et samlebegrep for seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter. Lhbti-begrepet favner både betegnelser knyttet til seksuell orientering (lhb), kjønnsidentitet (t) og kjønnskarakteristika (i).
Lithseksualitet
De som har denne seksuelle orienteringen føler seg tiltrukket av andre, men har ingen behov for å få gjengjeldt tiltrekningen.
MTK
MtK, Mann til kvinne. MtK (fra engelsk: MtF, Male-to-Female) brukes ofte om en person som er født som biologisk mann, og som har kvinne kjønnsidentitet. Begrepet kan vise til personer som har eller ikke har gjennomgått kjønnsbekreftende behandling.
Panfil
En person som kan forelske seg i alle kjønn, eller forelsker seg uavhengig av kjønn og kropp. Dette betyr ikke at man er tiltrukket av alle man møter. Begrepet overlapper delvis med bifil. "Pan" kommer av det greske ordet for “alle". Noen ønsker å bruke dette begrepet for å understreke at det finnes flere enn to kjønn. Som pan kan man være tiltrukket av f. eks. menn, kvinner og folk som identifiserer seg som andre kjønn. Panfil rommer også et bredere perspektiv, om å forelske seg i menneskers personligheter uavhengig både av kjønn, klasse, etnisk bakgrunn, funksjonsevne og alder m.m.
Panseksualitet
Også kalt omniseksualitet, polyseksualitet eller triseksualitet. Denne seksuelle orienteringen er preget av at man føler seksuell eller romantisk tiltrekning til andre, uavhengig av hvilket kjønn de er. Derfor vil panseksuelle kunne være tiltrukket av både menn, damer eller også til de som ikke identifiserer seg med noe kjønn, som for eksempel interseksuelle, transseksuelle eller kjønnsuavhengige.
Polyamori
Polyamori betyr å ha flere kjærester og/eller seksuelle partnere samtidig. Disse kan inkludere sex, men ikke nødvendigvis. De av oss som lever i slike forhold kan betegne seg som polyamorøse, ofte forkortet til poly. Det å leve polyamorøst betyr at alle parter kjenner til og er enige om at man kan ha flere partnere. Det er mange som bruker ikke-monogami også, som vil si at de avstår helt fra monogame forhold. Polyamori betyr å ha et forpliktende kjærlighetsforhold som inkluderer mer enn to personer. Et polyamorøst forhold kan bestå av bare kvinner, bare menn eller begge/alle kjønn. I noen slike forhold har alle et følelsesmessig og seksuelt forhold til alle de andre i forholdet, mens andre har en primærpartner som de lever sammen med, i tillegg til andre kjærester på hver sin kant. Et polyamorøst forhold med både menn og kvinner trenger derfor ikke bety at alle partnerne er bifile. Polyamori er også en bevegelse med egne organisasjoner som fremmer kunnskap og bevissthet om at kjærlighet kan dyrkes på andre måter enn ved monogami.
Queer
Det engelske ordet skeiv. Queer er det engelske ordet for skeiv. Queer brukes som en samlebetegnelse for de som ikke er ønsker å bli plassert i en bestemt identitetskategori basert på hvilken seksuell orientering de har eller hvilket kjønn de tilhører.
Regnbuefamilie
Regnbuefamilie er en fellesbetegnelse for et mangfold av ulike familiekonstellasjoner med foreldre som er lesbiske, homofile, bifile, trans eller interkjønn. Det kan for eksempel bety en familie der foreldrene er av samme kjønn, men også mer alternative familieformer, som når to lesbiske og to homofile menn har bestemt seg for å være foreldre sammen, to kvinner som deler omsorgen med barnets far, eller der to menn får barn med en kvinne og alle tre skal være omsorgspersoner for barnet.
Sapioseksuell
Person som blir tiltrukket og forelsket i personer på grunn av intelligens.
Skeiv
En samlebetegnelse for seksuelle orienteringer, kjønnsuttrykk og kjønnsidentiteter som bryter med samfunnets forventninger om at man skal være heterofil og ciskjønnet. Homofil, lesbisk, bifil, aseksuell, panfil og trans er eksempler på identiteter som går inn under ordet skeiv. Skeiv er det norske ordet for det engelske queer. Skeiv blir ofte brukt som en samlebetegnelse for alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet, men det kan også være et synonym til ‘homofil’. Endel homofile og lesbiske ønsker ikke at betegnelsen ‘skeiv’ skal brukes om dem, og det er tryggere å bruke lhbt/lhbtiq/lhbt+. For andre er "skeiv" en identitet som utfordrer og overskrider kategoriene heterofil, lesbisk, homofil og bifil, og som innebærer en kritikk av samfunnet heteronormativitet. Skeiv brukes også av personer som opplever at de ikke passer inn i samfunnets inndeling av mennesker i to kjønn.  Folk som kaller seg skeive kan ønske å utfordre forestillinger om hva som er vanlig, naturlig eller normalt (streit/straight) i samfunnet.
Skolioseksuell
Personer som blir tiltrukket og forelsket i mennesker som ikke faller innfor de tradisjonelle kjønnsnormene.
Streit
Streit, fra engelsk "straight". Kan brukes synonymt med heterofili eller det heteronormative samfunnet. Begrepet kan også bety å være "mainstream" eller "vanlig" og står i kontrast til å være skeiv.
Transkvinne
En person som fikk tildelt kjønnet "mann" ved fødselen, men kjenner at hun er en kvinne. Transkvinne brukes ofte om en person som er født som mann, men som har en kvinnelig kjønnsidentitet. Personen kan ha gjennomgått kjønnsbekreftende behandling, men ofte ikke. Betegnelsen MtK (Mann til Kvinne) brukes også.
Transmann
En person som fikk tildelt kjønnet kvinne ved fødselen, men kjenner at han er en mann.  Transmann brukes ofte om en person som er født som kvinne, men som har en mannlig kjønnsidentitet. Personen kan ha gjennomgått kjønnsbekreftende behandling, men som regel ikke. KtM (Kvinne-til-Mann) brukes også.
Transperson/trans
Sekkebetegnelse for personer som helt eller delvis identifiserer seg som noe annet enn det kjønnet man ble tildelt ved fødsel.  Transpersoner kan ha mange forskjellige kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk. Man kan identifisere seg som kvinne eller mann, veksle mellom ulike kjønn, identifisere seg et sted midt i mellom mann og kvinne, eller som et kjønn helt utenfor tokjønnsnormen. Transperson som samlenavn inkluderer også blant annet transvestitter. Trans handler om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, ikke om seksualitet. Transpersoner kan være skeive, lesbiske, hetero-, bi- eller homofile. Noen transpersoner har medisinsk behov for å modifisere kroppen sin slik at de føler den stemmer med deres identitet. Ikke alle mennesker som her er definert inn i transbegrepet ønsker å bli definert som trans. Dette skal respekteres. Personer med kjønnsidentitet(er) eller kjønnsuttrykk bryter med det samfunnet forventer av dem på grunnlag av hvilket kjønn de fikk tildelt ved fødselen. Noen transpersoner er kvinner eller menn, andre er verken menn eller kvinner og noen kategoriserer ikke sin egen kjønnsidentitet. Transperson er som oftest ikke en kjønnsidentitet, men en beskrivende kategori.  Trans handler om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, ikke om seksualitet. Transpersoner kan være skeive, lesbiske, hetero-, bi- eller homofile. Noen transpersoner har medisinsk behov for å modifisere kroppen sin slik at de føler den stemmer med deres identitet. Ikke alle mennesker som her er definert inn i transbegrepet ønsker å bli definert som trans. Dette skal respekteres.  Feltet "trans" rommer mange ulike identiteter, kjønnsuttrykk og seksualiteter. Dersom du skal skrive om eller omtale en transperson, og er usikker på hvordan du skal omtale vedkommende – så spør! De fleste vil omtales som det kjønnet de er. Spør hvilket pronomen folk foretrekker. Skal du bruke de ulike trans-begrepene, så forsikre deg om at du bruker riktig begrep. Transperson er et samlebegrep, transseksualisme og intersex er medisinske diagnoser. Trans brukes noen ganger som en samlebetegnelse for transpersoner og personer med kjønnsidentitetstematikk. Noen ganger brukes det en stjerne, trans*, for å vise til hele trans-spekteret og for å vise til mangfoldigheten blant mennesker som definerer seg som transpersoner. I dagligtale er det ikke uvanlig å bruke verbet "å transe" som det å kle seg om til et annet kjønnsuttrykk. Et annet uttrykk som brukes på norsk er "å crossdresse", fra engelsk. Transe brukes også av noen mer i dagligtale om personer med kjønnsoverskridende kjønnsuttrykk, men oppfattes som regel som et negativt ladet ord. Vi anbefaler derfor ikke bruk av ordet transe men heller trans, transkvinne, transmann, transperson, transseksuell eller transvestitt. Transperson er et paraplybegrep for personer som har et utseende eller identitet som uttrykker et annet kjønn enn det som ble registrert for dem ved fødsel. Ordet transperson er en oversettelse av det engelske "transgender". Det vanligste er å ha en identitet eller kjønnsuttrykk som er motsatt det biologiske utgangspunktet, mann-til-kvinne (MtK) eller kvinne-til-mann (KtM). Noen transpersoner føler at de verken er menn eller kvinner og utfordrer vårt todelte kjønnssystem ved å innta plassen som et tredje kjønn, eller ved ikke å definere seg i kjønnskategorier overhodet. Transseksuelle blir internasjonalt regnet inn under paraplybegrepet, men dette er det en pågående debatt omkring i Norge. Å ha en transidentitet handler om en persons selvopplevde kjønnstilhørighet eller hvordan denne uttrykkes. Det sier ikke noe om personens seksualitet eller seksuelle legning.
Transseksuell, kjønnsinkongruens, kjønnsdysfori
I 2019 ble transseksualisme endelig fjernet som psykisk lidelse av WHO og gitt nytt navn; kjønnsinkongruens. Den amerikanske psykiatriforeningen erstattet transseksualisme med begrepet kjønnsdysfori i 2013. I Norge brukes også begrepet kjønnsinkongruens. Samtidig med dette ble beskrivelsen endret til et manglende samsvar mellom registrert kjønn ved fødsel og kjønnsidentitet. Enkelte kaller seg fortsatt transseksuelle og transer. Transseksualisme var tidligere kategorisert som kjønnsidentitetsforstyrrelser, diagnostisk definert som manglende samsvar mellom fødselskjønn og kjønnsidentitet og et ønske om medisinsk behandling for å bli anerkjent som medlem av det motsatte kjønn. De fleste opplevde seg selv som "født i feil kropp". Tradisjonelt ble altså diagnosen transseksualisme beskrevet som en person som enten gikk fra kvinne til mann, eller mann til kvinne, mens det gjennom nye diagnosene, kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori, derimot inkluderer personer som verken opplever seg som kvinner eller menn, gjerne omtalt som ikke-binær, eller som på andre måter ikke kjenner seg igjen i tokjønnsmodellen. Andre, som ikke ønsker å bruke transsekualisme, kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori som en medisinsk diagnose beskriver sin situasjon som kun å trenge en fysisk justering gjennom bekledning for å uttrykke riktig kjønnsidentitet. Begrepet "transseksuell" oppleves som støtende for mange, selv om enkelte fortsatt kaller seg transseksuelle og transer. Det er uenighet om personer med den tidligere diagnosen transseksualisme skal regnes under paraplybegrepet "transperson" eller ikke. Internasjonalt dekker imidlertid begrepet "transgender" alle transpersoner, også de med den tidligere diagnosen transseksualisme. I Norge kan de med et ønske om kjønnskorrigerende / kjønnsbekreftende behandling vurderes for dette ved Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens Kilder:
- Store Norske leksikon, https://sml.snl.no/transseksualisme
- Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens, https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-behandlingstjeneste-for-kjonnsinkongruens#pasient--og-brukerorganisasjoner
- Wikipedia https://no.wikipedia.org/wiki/Kj%C3%B8nnsinkongruens


Tilbake til toppen


Del siden: