Lithseksualitet

De som har denne seksuelle orienteringen føler seg tiltrukket av andre, men har ingen behov for å få gjengjeldt tiltrekningen.


Del siden: