Lesbisk

Å være lesbisk er en betegnelse på homofile kvinner, altså kvinner som blir tiltrukket/forelsket i kvinner.

Ordet lesbisk kom på banen i Norge på 1960/70 tallet, og mange kvinner motsatte seg begrepet den gang fordi de mente det signaliserte at de var annerledes enn menn. Andre igjen mener det er viktig å bruke ordet "lesbisk" for nettopp å synliggjøre kvinnene, som ikke alltid har tatt eller fått så stor plass i den organiserte homobevegelsen. Å være lesbisk handler både om praksis, tiltrekning og identitet.


Del siden: