Ikke-binær

En person som ikke opplever å passe inn i kategoriene “mann" eller “kvinne". Noen identifiserer seg som noe midt i mellom, andre identifiserer seg bare som mennesker. Dette har ikke sammenheng med hvordan kroppen ser ut, men handler om  kjønnsidentiteten. Binær betyr todelt. Denne inndelingen passer ikke for oss alle.


Del siden: