FTM / KtM

Er en forkortelse for "Female to Male" og er en betegnelse for en transperson som bytter kjønn fra kvinne til mann.

Du har også MTF som står for "Male to Female" og M/FTX som da er fra enten mann eller kvinne til ikke-binær. En del transpersoner velger gjerne å ikke bruke dette begrepet om seg selv.

Personen kan ha gjennomgått kjønnsbekreftende behandling, eller ikke.


Del siden: