Drag / drab

Å drive med drag vil si å ikle seg et kjønnsuttrykk som tradisjonelt forbindes med et annet kjønn enn det en er.

Til forskjell fra cross-dressing og transvestisme, som er en hverdagslig bekledning, er drag et show. Mannlige dragartister skaper gjerne et hyperfeminint uttrykk med sminke, glitter, høye hæler, sang og dans.

Å kle seg i drag er altså ikke det samme som å være transperson. For en transperson er ofte omkledningsprosessen avgjørende for følelsen av å være en hel person, mens dette ikke er tilfelle ved drag. Her kan det riktignok være glidende overganger. Å spille en rolle for et publikum kan være drivkraften bak drag. Den mannlige rollen kalles ofte drag king, og den kvinnelige drag queen.

Drag er en forkortelse for "dressed as a girl". Det mindre kjente begrepet drab er en forkortelse for "dressed as a boy".

Drag blir som regel definert som et midlertidig skifte av kjønnsuttrykk, det vil si å opptre som det motsatte kjønn, ved hjelp av ytre effekter. Dette innebærer ofte å ikle seg en rollefigur hvor satire, ironi, utfordrende seksuell oppførsel og frekkhet er viktige ingredienser.


Del siden: