Androgyn

Ordet androgyn brukes om personer som har både et maskulint og feminint kjønnsuttrykk. Det er begge deler samtidig som det er et nøytralt kjønnsuttrykk.


Del siden: