Total Power Exchange (TPE)

Total maktovergivelse. Forenklet sagt det at den dominante har all makt i et forhold, og at den underdanige frivillig gir fra seg makten til den dominante. Da snakker vi om all makt! Mange BDSM'ere har TPE som et høyt ideal innenfor BDSM-forhold.

Her er det viktig å skrive kontrakter, og kjenne hverandre godt. Mange dominante orker bare ett TPE-forhold hele livet, fordi det tar veldig på psyken å ha full kontroll over deg selv og over et annet menneske. Du har ansvar for alle penger, alle valg, alle rettigheter osv. Det er svært få som går inn i slike forhold, nettopp fordi det er noe av det mest ekstreme du finner innen BDSM-sjangeren. Det er dessuten relativt få som klarer å legge hele livet sitt og alle valgene sine over i en annens hender, og uten å ha noen selvstendige valg i livet.


Del siden: