Tjenesteyting

(Engelsk: Servitude): Det å få seksuell nytelse av å gjøre hjelpsome tjenester for, eller av å utføre oppdrag fra en annen person. Ofte med større eller mindre grad av selvoppofrelse inkludert, for å øke nytelsen. Det kan være som en del av underdanigheten fra en sub, eller det kan være rettet fra en dom til en sub. Men det kan også være fra en BDSM'er rettet mot en fullstendig uvitende mottaker (for eksempel mot en av sjefene på jobben).


Del siden: