Sounds

Sonder som stikkes inn i penis (urinrøret). Dette kan også være en del av BDSM-lek. I slik BDSM-lek kan også kateter brukes.


Del siden: