Service-sub (servicesub)

Betegnelse på underdanige som i all hovedsak liker å oppvarte de Dominante, i motsetning til de underdanige som kun foretrekker ydmykelser og smerte.

En god del underdanige befinner seg i flere leire i forhold til hva de liker.


Del siden: