Mentor

En mentor har som oftest ikke et SM-forhold til den de underviser; en mentor lærer bort ting til en som har behov for en erfaring å lene seg på.

Mentoren lærer ofte opp både nybegynnere, dominante og subber, men dikterer ikke hvordan folk skal opptre i rollene sine og de må selv lære seg å bli lydige.

Ordet mentor kan også brukes om Mesteren i ett SM-forhold og om en læremester/underviser.


Del siden: