Little

En person som identifiserer seg med eller liker å utvise et barnlignende tankesett og / eller atferd. Forholdene deres kan både inneholde, eller ikke inneholde aspekter av overføring av styrkeforhold


Del siden: