Knele

Et av de sterkeste symbolene for underkastelse. Man uttrykker underkastelse gjennom å plassere seg selv fysisk lavere enn den dominante. Spesielt virkningsfullt når sub’en ellers ville ha vært fysisk større enn den dominante.


Del siden: