Brat

En person som liker å utvise en eller flere av følgende atferder: erting, lek, luring, rampete, stahet, opprørsk, respektløs eller ulydig. Denne oppførselen kan være en del av deres maktutvekslingsforhold.


Del siden: