BBW (Big Beautiful Woman) og BHM (Big Handsom Men)

Det er to begrep man ofte møter på, nemlig BBW (Big Beautiful Woman) og det ikke fullt så kjente BHM (Big Handsome Men).

Dette er begreper som omtaler frodige og overvektige personer, og gjerne brukes av personene selv eller de som liker disse.

BBW står for Big Beautiful Woman, og kan oversettes med Store, vakre damer, mens BHM stå for Big Handsome Men, noe som kan oversettes med Store, vakre menn.


Del siden: